Picture Tour of Macedonia


Thessaloniki, The White Tower

Mount Athos, The Monastery of Simonopetra

Edessa, The Waterfalls

Kastoria