Αθλητικά


Αθλητικοί Σύλλογοι.

Ι. Ποδοσφαιρικές Ομάδες

Στην Κρύα Βρύση υπάρχουν τέσσερις (4) ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες είναι:

ΙΙ. Ομάδες καλαθοσφαίρισης

Στην Κρύα Βρύση υπάρχει μία (1) Ομάδα Καλαθοσφαίρισης, η οποία έχει έξη τμήματα.

ΙΙΙ. Στίβος

Στην Κρύα Βρύση υπάρχει μία (1) Ομάδα Στίβου, η οποία έχει δύο τμήματα.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Οσον αφορά τον Αθλητικό χώρο, ο Δήμος (με το νέο θεσμό των Συμβουλίων Περιοχής)υπάρχει η ανάγκη Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου, αφού θα εξυπηρετεί 30-35.000 κατοίκους. Τα εξήντα(60) και πλέον παιδιά που αθλούνται στην Καλαθοσφαίριση και τα 40-45 παιδιά που αθλούνται στον Στίβο δικαιούνται ένα χώρο.


Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα