Εργα-Οικονομικά Στοιχεία

Η Κρύα Βρύση, έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα "εργοταξίου". Τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής, είναι πάρα πολλά. Σας παραθέτουμε μερικά απο αυτά:


ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Είναι το έργο ζωής για το Δήμο Κρύας Βρύσης. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει 42km αγωγό ακαθάρτων και 46 km αγωγό ομβρίων. Επίσης στην μελέτη υπάρχει και η κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού. Το συνολικό έργο σύμφωνα με τη μελέτη, φτάνει τα 3.500.000.000 δρχ.

Αυτή τη στιγμή έχουν κατασκευαστεί 36km απο τον αγωγό των ακαθάρτων και 4Km απο τον αγωγό των ομβρίων. Επίσης έχει κατασκευαστεί και ο Βιολογικός Καθαρισμός εχει ολοκληρωθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Κρύας Βρύσης έχει ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής με το ποσό του 1.500.000.000 δρχ.


Οικολογικό Αγρόκτημα
Δήμου Κρύας Βρύσης

Είναι μια πρωτοπόρα ενέργεια του Δήμου Κρύας Βρύσης. Το έργο χρηματοδοτείτε απο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader I. Το συνολικό κόστος κατασκευής έφτασε τα 350.000.000 δρχ. Σκοπός του Οικολογικού Αγροκτήματος, που σημειωτέον είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, είναι να ωθήσει τους αγρότες σε νέες μεθόδους και σε νέες Οικολογικές Καλλιέργειες.

Αυτή τη στιγμή έχουν κατασκευαστεί τρία κτίρια και έχει διαμορφωθεί ο αύλειος χώρος καθώς επίσης και ο χώρος για τις Οικολογικές Καλλιέργειες.

Τα τρία κτίρια που έχουν κατασκευαστεί είναι τα εξής:

1ο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων.
Στο κτίριο αυτό θα υπάρχουν εργαστήρια εδαφολογικών αναλύσεων και εργαστήρια φυλλοδιαγνωστικών δραστηριοτήτων. Επίσης στο κτίριο αυτό θα στεγάζεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κάμπου Κρύας Βρύσης, η Διεύθυνση Γεωργία και το Εθ.Ι.ΑΓ.Ε.

2ο Ξενώνες
Εχουν κατασκευαστεί Ξενώνες 20 κλινών. Εκεί θα φιλοξενούνται οιεπίσημοι καλεσμένοι(Εισηγητές, Γεωπόνοι και Μελετετητές)του Οικολογικού Αγροκτήματος. Οι ξενώνες θα έχουν και στόχο τον Αγροτουρισμού.

3ο Συνεδριακό Κέντρο-Εστιατόριο
Εχει κατασκευαστεί ενα συνεδριακό κέντρο, το οποίο είναι παράλληλα και εστιατόριο. Εκεί θα πραγματοποιούνται τα σεμινάρια των Αγροτών, διαλέξεις για τους Αγρότες καθώς και άλλα συνέδρια.


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Στα τέλη του 1995 ο Δήμος Κρύας Βρύσης, σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην μελέτη του κυκλοφοριακού της πόλης μας. Στόχος της μελέτης ήταν η πολεοδομική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Κρύας Βρύσης. Οι εργασίες για την πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 1996 και το κόστος (στην πρώτη αυτή φάση θα αγγίξει τα 150.000.000 δρχ.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κρύας Βρύσης, αν και είναι ένας Δήμος με 7.500 κατοίκους, είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για το Οικονομικό Ετος 1996 ο προϋπολογισμός έφτασε τα 820.000.000 δρχ. Ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:


Ε Σ Ο Δ Α                     Ε Ξ Ο Δ Α 
                     |         
Πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας   3.000.000| Αμοιβές Ειδικών Κατηγοριών  18.358.689
Λοιπά έσοδα απο αγρ.ακίνητα   2.700.000| Εισφορές σε Ασφαλ.Ταμεία   16.603.955 
Εσοδα Δημοτικής Αγοράς      6.000.000| Εξοδα Εισπράξεως       1.865.570
Εσοδα Νεκροταφείων        5.000.000| Επικοινωνία-Δημόσιες Σχεσ.  7.400.000
Εσοδα Σφαγείων          1.350.000| Δαπάνες Γενικής Φύσεως    2.900.000
Υπηρεσίες            60.690.000| Υπηρεσίες          675.620.000
Τέλη-Φόροι-Εισφορές       25.500.000| Πληρωμές μεταβ.σε τρίτους  48.187.787
Λοιπά τακτικά Εσοδα      137.000.000| Πληρωμές δανείων       17.000.000
Εσοδα απο άτοκα δάνεια     10.000.000| Λοιπές Δαπάνες        7.153.902
Επιχορηγήσεις         509.397.725| Αποθεματικό          7.471.941
Πρόστιμα-Παράβολα        5.000.000|               ------------ 
Λοιπά Εκτακτα Εσοδα       5.774.119| Σύνολο           821.411.844
Εσοδα Παρελθόντων ετών     35.000.000|
Χρηματικό Υπόλοιπο       15.000.000|
               -------------|
Σύνολο            821.411.844 |  

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα