Ευρωπαϊκή Ενωση

Η παρούσα σελίδα αφορά, άτομα, οργανισμούς ή Ο.Τ.Α. που ψάχνουν για εταίρο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ο Δήμος Κρύας Βρύσης, με την επιστημονική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κάμπου Κρύας Βρύσης, συμμετέχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Πρώτα απ'όλα θα πρέπει να αναφέρουμε τη συμμετοχή του Δήμου Ταμείο Συνοχής, με το ποσό του1.200.000 για την κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού. Οσον αφορά την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κάμπου Κρύας Βρύσης, αυτή έχει πραγματοποιήσει αρκετά Ευρωπαϊκά Πρόγράμματα. Αυτά είναι :


Now (1993-1994) Ο Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει τις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορέσουν εργαστούν σε Διοικητικές Θέσεις, Οργανισμών και Συνεταιρισμών.(Διακρατικός Εταίρος Lancaster & Morecambe College England)
Petra(1/11/1993) Εννιά νέοι άνεργοι απο Γλασκώβη επισκέφτηκαν την Κρύα Βρύση, για τρείς Εβδομάδες Συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Μαρκετινγκ Επιχειρήσεων.
Δίκτυο EGLEI (1993). Πρόεδροι Κοινοτήτων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία, επισκέφτηκαν την Vilafranca (Ισπανία) και το Poggiorsini (Ιταλία).
Interreg (1993). Συνεργασία με Βουλγαρία.
Δίκτυο ILE . Ενα δίκτυο που υποστηρίζει Γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις.
Πρόγραμμα Horizon

Πρόγραμμα Ouverture : Ενα απο τα 18 προγράμματα που εγκρίθηκαν σ'όλη την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκαν στην Κρύα Βρύση. Το θέμα του προγράμματος ήταν οι μεταφορές(1994-95).


Youth for Europe. Πρόγραμμα Ανταλλαγής με Σκωτία.(1994)


Youth FOR Europe. Πρόγραμμα Ανταλλαγής με Ολλανδία.(1994)


Αναπτυξιακή Εταιρεία Κάμπου Κρύας Βρύσης


Προφίλ:

Είναι ένα αποτέλεσμα συνεργασίας 20 Ο.Τ.Α. , 3 συνεταιρισμών και της Νομαρχίας Πέλλας


Στόχοι :


Τομείς δραστηριότητας
  1. Συμβουλευτική-Τεχνική Υποστήριξη
  2. Μελέτες
  3. Εκπαίδευση-Κατάρτιση
  4. Ερευνες.
  5. Αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες : 0030-382-61551 κα Μαυρίδου

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα