ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Δήμος Κρύας Βρύσης, βρίσκεται στο Νομό Πέλλας(Β.Δ. τμήμα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Απέχει 75km απο την Θεσσαλονίκη.

Με τα στοιχεία της προσφατης απογραφής ο Δήμος Κρ.Βρύσης, παρουσιάζεται να έχει 6.800 κατοίκους. Αριθμός βέβαια που θεωρείτε πλασματικός μια που αυξάνεται πάρα πολύ , αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Δήμος "πλήρωσε" πολύ ακριβά το τίμημα που λέγεται Μετανάστευση.

Η Κρύα Βρύση προήλθε απο την συννένωση των οικισμών Πρύζνα & Πλάζνα (και οι δύο λέξεις έχουν Ελληνικές Ρίζες). Στο τέλος της Δεκαετίας του '30 αποσπάται απο την Κοινότητα Εσωβάλτων και ανακηρρύσεται σε Κοινότητα. Το 1990 η τότε Κοινότητα Κρύας Βρύσης ανακηρύσσεται σε Δήμο.

Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι η Κρύα Βρύση έχει ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ζητήστε να σας αποστείλουμε στοιχεία


Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα