Δημοτική Αρχή


Οι εκλογές του Οκτώβρη του 1994 ανέδειξαν ως Δημοτική Αρχή, το Συνδυασμό του κ.Θεοδωρίδη.
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Δήμαρχος: Θεόδωρος Ι.Θεοδωρίδης

Ο κος Θεοδωρίδης είναι Αρχιτέκτονας-Μηχανικός. Εκλέχθηκε για δεύτερη τετραετία Δήμαρχος
και μάλιστα με ποσοστό που αποτέλεσε πανελλήνιο ρεκόρ 70% (4 συνδυασμοί).

Αντιδήμαρχος:

Πρόεδρος Δ.Σ.:

Μέλη :


Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα