Πολιτιστικά


Πολιτιστικά.

Οσον αφορά την Πολιτιστική Κίνηση του Δήμου Κρύας Βρύσης αυτή έχει ως εξής:

Ι. Σύλλογοι

Υπάρχουν δύο (2) πολιτιστικοί Συλλογοι. Ο Σύλλογος Ποντίων Κρ.Βρύσης "Αλέξ.Υψηλάντης" και ο Σύλλογος Ηπειρωτών ο Πύρρος. Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν χορευτικά τμήματα στα οποία και μαθαίνουν σε παιδιά και όχι μόνο Παραδοσιακούς χορούς. Συμμετέχουν στις παρελάσεις των Εθνικών Εορτών και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Κρ.Βρύσης αλλά και οι γύρω Κοινότητες. Επίσης πραγματοποιούν ετήσιους χορούς.

Ιδιαίτερα ο Σύλλογος Ποντίων έχει και ένα μικρό ιστορικό αρχείο μεγάλης όμως υλικής και ιστορικής αξίας.

Και οι δύο στεγάζονται στο Πνευματικό Κέντρο Κρύας Βρύσης.

ΙΙ. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Πραγματοποιούνται οι εξής Πολιτιστικές Εκδηλώσεις:

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

H Κρύα Βρύση όσον αφορά των Πολιτιστικό χώρο χρειάζεται την οικονομική υποστήριξη της Πολιτείας. Μιας Πολιτείας που είναι απών. Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις γίνονται όλες απο χρήματα που έρχονται απο το Δήμο Κρύας Βρύσης.


Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα